بخش
نام بخش آزمايشگاه جنين شناسي
نام لاتین بخش Embryology Laboratory
مسئول بخش .
رئیس بخش -
تلفن داخلی 08633405343

آزمايشگاه جنين‌شناسي كلينيك باروري رستاك، داراي پيشرفته ترين تجهيزات جهت انجام لقاح آزمایشگاهی است. در اين آزمايشگاه با همكاري متخصصان جنين شناسي و كارشناسان آزمايشگاهي علاوه بر انجام عمل IVF و ميكرواينجكشن، انجماد اسپرم و جنين،  بررسی میزان فراگمانتاسیون DNA اسپرم یا شکست کروموزومی اسپرم (SDFA)، تعیین درصد اسپرم های زنده (Viability)