بخش
نام بخش اتاق عمل
نام لاتین بخش operating room
مسئول بخش .
رئیس بخش -
تلفن داخلی 08633405341

شامل دو اتاق عمل مجزا براي عمل زنان و مردان