بخش
نام بخش آزمايشگاه آندرولوژي
نام لاتین بخش Andrology
مسئول بخش .
رئیس بخش -
تلفن داخلی 08633405343

در آزمایشگاه آندرولوژی، آنالیز مایع منی از نظر ماکروسکوپی شامل حجم، رنگ، ویسکوزیته، بو، ظاهر نمونه و اسیدیته و از نظر میکروسکوپی شامل میزان حرکت اسپرم­ ها، تعداد دقیق اسپرم ­ها در هر میلی­لیتر مایع منی، درصد زنده ­بودن اسپرم­ ها و نیز وجود یا عدم وجود گلبول­ های سفید، تعیین می ­شود. همچنین، اختلالات مورفولوژیک (شکل ظاهری) اسپرم ­ها به­ صورت کاملاً دقیق و پس از رنگ­ آمیزی اختصاصی از نظر سر، گردن و دم بررسی می ­شود.