چطور مي‌توان آزواسپرمي را تشخيص داد؟

اگر چند ماه براي بارداري همسر خود اقدام کرده اما ناموفق بوده‌ايد بايد به پزشک مراجعه نماييد. در اولين مرحله، پزشک نمونه نطفه را به آزمايشگاه فرستاده و در آنجا نمونه زير ميکروسکوپ بسيار قوي بررسي مي‌شود. اگر در دو موقعيت جداگانه هيچ اسپرمي مشاهده نشود شما مبتلا به آزواسپرمي هستيد. سپس پزشک تلاش مي‌کند دليل موضوع را کشف نمايد. در اين مرحله معاينه کامل فيزيکي لازم است. او از شما سابقه بيماري‌ها را پرسيده و سپس براي اندازه گيري سطح هورمون، آزمايش خون تجويز مي‌نمايد.
همچنين ممکن است پزشک با انجام بافت برداري يک يا هر دو بيضه‌ها علائم اسپرم غير نرمال را پيدا نمايد. او با استفاده از داروي بي حسي و ايجاد يک برش در ناحيه کيسه بيضه يک قسمت کوچک از بافت را برداشته و زير ميکروسکوپ بررسي مي‌نمايد.
او با استفاده از وازوگرافي و با استفاده از اشعه ايکس و ساير اسکن ها مي‌تواند تعيين کند که آيا انسدادي که باعث آزواسپرمي باشد وجود دارد. گاهي جراحي تنها راه کشف انسداد است.
اگر انسداد وجود داشته باشد با استفاده از تستهاي ژنتيک مي‌توان مشکلات ژنتيک رابررسي کرد.

 درمان نازايي و اسپرم صفر

چند راه درمان براي مردان مبتلا به آزواسپرمي که تمايل به بچه‌دار شدن دارند، وجود دارد:
اگر انسداد وجود داشته باشد با استفاده از جراحي مي‌توان آنرا رفع کرد. هر چه که انسداد تازه‌تر باشد احتمال موفقيت جراحي بيشتر خواهد بود. اگر انسداد در کمتر از 3 سال گذشته اتفاق افتاده باشد احتمال موفقيت جراحي حدود 97 درصد و شانس باردار شدن همسر فرد حدود 76 درصد است.
بازيابي اسپرم براي کمک به مردان مبتلا به آزواسپرمي غير انسدادي يا مبتلايان انسدادي که نمي‌خواهند جراحي داشته باشند انجام مي‌شود. يک راه براي اين کار، بيرون کشيدن اسپرم از بيضه‌ها از طريق يک سوزن کوچک است. سپس مي‌توان نمونه را منجمد کرده و در آينده براي آي وي اف استفاده کرد.
اگر بافت برداري از بيضه انجام داده باشيد پزشک مي‌تواند همزمان اسپرم را بازيابي نموده و نيازي به جراحي ثانويه نيست.